Standerlink_logo

Wie zijn wij?

Even voorstellen

Standerlink richt zich op het creëren van inclusieve arbeid. Als ‘social enterprise’ verzorgen wij contentbeheer voor webshops, het ontwikkelen van webshops en SEO activiteiten tegen een concurrerende prijs. Daarnaast bieden wij diverse administratieve en digitale diensten en kunnen wij u ondersteunen met Desktop Publishing en vormgeving werkzaamheden.

Het bedrijf is voortgekomen uit de ervaringen die Standergroep heeft opgedaan in de re-integratie. De inclusieve arbeidsmarkt organiseren binnen het reguliere bedrijfsleven heeft altijd de voorkeur. Echter, de ervaring leert dat dit voor bepaalde mensen niet of uiterst moeizaam te realiseren is. In de praktijk blijkt dat, ondanks alle goede wil, het zowel voor een bedrijf als voor de werkzoekende niet/of pas na een lange gewenningsperiode mogelijk is de arbeid uit te voeren.
Dit feit vraagt om een andere organisatie van arbeid.

Standerlink is in 2018 opgericht door Peter de Jongh, directeur van Standergroep. Hij constateerde dat het niet altijd mogelijk is om voor iedereen een duurzame arbeidsplek te verwerven, maar dat hier wel vraag naar is, zowel vanuit werkzoekenden als werkgevers.
Werkzoekenden zijn vaak zeer gemotiveerd en leveren goed werk, maar de voorzieningen en werkaanpassingen die voor een deel van deze doelgroep nodig zijn, kunnen niet altijd door een regulier bedrijf worden geregeld. Standerlink biedt hiervoor de oplossing.

Standerlink biedt passende arbeid voor wie de stap naar reguliere arbeid, door de noodzakelijke werkaanpassingen, (vooralsnog) te groot is. Dit gebeurt door het bieden van werkervaring, dienstverband of detachering.
De ervaring leert dat als de omstandigheden zo zijn dat het werk passend is mensen floreren en een uitstekende kwaliteit leveren wat leidt tot meer werkgeluk. Binnen Standerlink zijn we erop gericht deze omstandigheden te creëren.

Door samen te werken met Standerlink geeft u actief invulling aan uw beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Social Return On Investment (SROI).

Interesse

Heeft uw bedrijf een project die bij onze medewerkers past, neem dan contact op. We zijn altijd op zoek naar samenwerkingspartners.

De kosten voor de dienstverlening worden berekend op basis van een vast abonnement of een prijs per uur.

Bent u geïnteresseerd in ons concept, hebt u vragen en/of ideeën? Neem dan contact op met ons via het contactformulier of bel ons. Wij zijn benieuwd naar uw reactie en willen graag met u in gesprek.
Het team
Standerlink BV
Grote Voort 5, 8041 AM Zwolle
06 38 60 25 25
06 19 50 56 67
KvK 70525501, BTW NL 858358670B01
Standerlink_logo
© Standerlink 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram